Vi klimatkompenserar

15 Skoluniformen_Child_Africa

Genom ett aktivt miljöarbete strävar vi efter att alltid minska vår miljöpåverkan. Med utgångspunkt i våra kunders krav och våra tillgängliga resurser ska vi erbjuda klimatsmarta och effektiva lösningar. Dessutom köper vi donationspaket av Better Globe varje månad.

Genom att köpa donationspaket av Better Globe varje månad planteras träd i Afrika som, förutom att omvandla koldioxid till syre, ger vatten och jobb till lokalbefolkningen. Better Globe hjälper dessutom till med att etablera skolor i plantagernas närområden.

Ett donationspaket innehåller fyra träd. Två av träden doneras till befolkningen runt plantagen och två träd fortsätter tillhöra ägaren som får avkastning från trädet under 20 år. Trädplanteringen bidrar också till utbildningen i närområdet och ger befolkningen 500 liter rent vatten.

5  Trädplanteringar_brandgator

Trädplantagerna skapar dessutom en mängd arbetstillfällen. Människorna i närområdet får arbeta med att vårda och bereda marken, plantera och sköta träden, skörda och avverka samt plantera nya träd.
Läs mer om Better Globe här.