Tullager

Tullager och hjälp med all tullförfarandet, klarering m.m.

Vi erbjuder tullager och de tjänster tullförfarandet innebär. Ett tullager (ref. www.tullverket.se) är en godkänd plats där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor. Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid importen kan du lägga upp den på ett tullager. Du slipper då att ligga ute med tull och andra skatter och avgifter. Först när du tar ut varan från tullagret lämnar du tulldeklarationen för import och betalar avgifterna.

Fördelarna med att ha varor på tullager är att du kan lagra oförtullade varor

  • utan tidsbegränsning
  • utan att betala tull och annan skatt under lagringstiden
  • utan att alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis behövs ingen importlicens.

Tullagret finns i Askersund, läs mer om vårt lagerhotell.