Category: Nyheter

Certifikatsinehav

A.L.I är härmed berättigade till fortsatt certifikatsinnehav av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Vilket vi är väldigt stolta och glada över.

YKB 2020

Datum och plats för årets YKB delkurs 4 är satta och vi kommer vara i lokalen hos Bertil Anderssons Åkeri AB i Hammar 14/3 och 12/9 samt i A.L.I frakt´s lokaler i Askersund den 21/3.


Har du frågor eller är du osäker på vilket av dessa datum du är uppbokad på? Hör av dig!

angelica.e@alifrakt.se

Utökad verksamhet i Örebro

I september övertog vi nya ytor i samma fastighet på Krangatan 11 i Örebro. Därmed ökar vi vår lageryta från 2200 m2 till 4500 m2 och ökar kraftigt vår närdistribution och skapar nya affärsmöjligheter på 3pl verksamheten.