A.L.I är härmed berättigade till fortsatt certifikatsinnehav av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Vilket vi är väldigt stolta och glada över.