En bra start för A.L.I frakt´s basnäring 2020.

862 billaster inlevererade till Svensk Glas Återvinning i Hammar i Januari och Februari.

Totalt ca.32.000 ton.