I september övertog vi nya ytor i samma fastighet på Krangatan 11 i Örebro. Därmed ökar vi vår lageryta från 2200 m2 till 4500 m2 och ökar kraftigt vår närdistribution och skapar nya affärsmöjligheter på 3pl verksamheten.