Från april 2019 avslutar vi vårt delägarskap i OnRoad. Vi kommer fortsättningsvis att nyttja nätverket för pallgods och mindre stycke sändningar inom Sverige.