På grund av en kundförlust och efterföljande likviditetsproblem tvingades dotterbolaget A.L.I. Logistik att försättas i konkurs den 22 maj. Moderbolaget A.L.I. Frakt AB driver verksamheten vidare i egen regi och övertar personal och övriga kundavtal.