Vi välkomnar Staffan Dahn som ny terminalansvarig i Örebro.