A.L.I. Frakt & Logistik har tecknat ett avtal med Ecobränsle i Karlshamn AB. Avtalet gör det lättare för våra leverantörer att använda sig av fossilfritt drivmedel.

HVO, eller hydrerad vegetabilisk olja, är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter från t ex slaktavfall. HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer. Kan ni köra er lastbil på fossil diesel så kan ni köra den på HVO, utan att något behöver bytas ut. Till skillnad från fossil diesel är HVO är inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer. HVO är dessutom biologiskt nedbrytbart, precis som RME, och även fossilfritt. Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, beroende på vilka råvaror som används vid tillverkningen. Så om ni letar efter en diesel som är klimat- och miljösmart så är HVO ett utmärkt val.