Den höjda trängselskatten syftar till att förbättra framkomligheten och miljön, men också för att bidra till infrastrukturen. Se priser och mer information här.